Adar Mân y Mynydd

Yr eos a’r glân hedydd
Ac adar mân y mynydd,
A ewch chi’n gennad at Liw’r Haf
Sy’n glaf o glefyd newydd?

Does gennyf ddim anrhegion
Na jewels drud i’w danfon
I ddwyn i’ch cof yr hwn a’ch câr
Ond pâr o fenig gwynion.

Yr adar mân fe aethant,
I’w siwrnai bell hedasant,
Ac yno ar gyfer gwely Gwen
Hwy ar y pren ganasant.

 

More…

Save

Yr eos a’r glân hedydd
Ac adar mân y mynydd,
A ewch chi’n gennad at Liw’r Haf
Sy’n glaf o glefyd newydd?

Does gennyf ddim anrhegion
Na jewels drud i’w danfon
I ddwyn i’ch cof yr hwn a’ch câr
Ond pâr o fenig gwynion.

Yr adar mân fe aethant,
I’w siwrnai bell hedasant,
Ac yno ar gyfer gwely Gwen
Hwy ar y pren ganasant.

Dywedai Gwen, lliw’r ewyn,
“Och fi pa beth yw’r ’deryn
Sydd yma’n tiwnio’n awr mor braf
A minnau’n glaf ar derfyn?”

“Cenhadon ym, gwnewch goelio
Oddi wrth y mwyn a’ch caro,
Gael iddo wybod ffordd yr y’ch,
Ai mendio’n wych ai peidio.”

“O dwedwch wrtho’n dawel
Mai byr fydd hyd fy hoedel,
Cyn diwedd hyn o haf, yn brudd
Â’n gymysg bridd a grafel.

Yr adar ddaeth yn ebrwydd
Gan ddwyn i’r mab y newydd
Y byddai’i gariad, hyn sydd wir,
Mewn bedd cyn hir o’i herwydd.

“Wel os yw hi’r fun dawel
Am fynd i bridd a grafel,
Caiff gennyf gamrig punt o bris
I roi iddi grys o ffarwel.

“Mi fynnaf ganu’r feiol
A’r delyn yn y canol,
A phob rhyw alar trwm ar glych
Pan êl `mun wych yn farwol.

“Ac yno byddaf finnau
Yn wylo’r heilltion ddagrau
Ar ôl y feinir fwyna ’rioed
A roes ei throed ar lwybrau.”

Adar Mân y Mynydd

—Little Mountain Birds

 

The nightingale and the spotless lark
And the little birds of the mountain,
Wilt thou go as messenger to summer’s colour
Which is suffering from a new illness?

I have no gifts
Nor expensive jewels to send
To remind you of him who loves you,
But a pair of white gloves.

The little birds did go
On their distant journey they flew
And then facing Gwen’s bed
On the tree they sang.

Said Gwen the colour of the foam
Ah me, what thing is the bird
Which is here warbling now so prettily
And I terminially ill?

We are messengers please believe
Sent on behalf of the one who loves you
To let him know how you are faring
Whether you are growing hale or not.

Tell him softly
That short will be my lifetime,
Before this summer ends sadly
I am going to be among soil and gravel.

tr: 2008 Richard B Gillion

Another example of sending birds (llatai) as messengers, in this instance to a lover on her deathbed. Noted in the Ffestiniog area.

Caneuon Traddodiadol Y Cymry

 The notation for this song and more is available in the collection Traditional Songs of the Welsh

Georgia Ruth sings Adar Mân y Mynydd

Siân James recorded the song on her album Y Ferch O Bedlam. You’ll find her version on this page:

Y Ferch o Bedlam

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *