Adar Mân y Mynydd

Yr eos a’r glân hedydd
Ac adar mân y mynydd,
A ewch chi’n gennad at Liw’r Haf
Sy’n glaf o glefyd newydd?

Does gennyf ddim anrhegion
Na jewels drud i’w danfon
I ddwyn i’ch cof yr hwn a’ch câr
Ond pâr o fenig gwynion.

Yr adar mân fe aethant,
I’w siwrnai bell hedasant,
Ac yno ar gyfer gwely Gwen
Hwy ar y pren ganasant.

 

More…

Save

Yr eos a’r glân hedydd
Ac adar mân y mynydd,
A ewch chi’n gennad at Liw’r Haf
Sy’n glaf o glefyd newydd?

Does gennyf ddim anrhegion
Na jewels drud i’w danfon
I ddwyn i’ch cof yr hwn a’ch câr
Ond pâr o fenig gwynion.

Yr adar mân fe aethant,
I’w siwrnai bell hedasant,
Ac yno ar gyfer gwely Gwen
Hwy ar y pren ganasant.

Dywedai Gwen, lliw’r ewyn,
“Och fi pa beth yw’r ’deryn
Sydd yma’n tiwnio’n awr mor braf
A minnau’n glaf ar derfyn?”

“Cenhadon ym, gwnewch goelio
Oddi wrth y mwyn a’ch caro,
Gael iddo wybod ffordd yr y’ch,
Ai mendio’n wych ai peidio.”

“O dwedwch wrtho’n dawel
Mai byr fydd hyd fy hoedel,
Cyn diwedd hyn o haf, yn brudd
Â’n gymysg bridd a grafel.

Yr adar ddaeth yn ebrwydd
Gan ddwyn i’r mab y newydd
Y byddai’i gariad, hyn sydd wir,
Mewn bedd cyn hir o’i herwydd.

“Wel os yw hi’r fun dawel
Am fynd i bridd a grafel,
Caiff gennyf gamrig punt o bris
I roi iddi grys o ffarwel.

“Mi fynnaf ganu’r feiol
A’r delyn yn y canol,
A phob rhyw alar trwm ar glych
Pan êl `mun wych yn farwol.

“Ac yno byddaf finnau
Yn wylo’r heilltion ddagrau
Ar ôl y feinir fwyna ’rioed
A roes ei throed ar lwybrau.”

Adar Mân y Mynydd

—Little Mountain Birds

Another example of sending birds (llatai) as messengers, in this instance to a lover on her deathbed. Noted in the Ffestiniog area.

Caneuon Traddodiadol Y Cymry

 The notation for this song and more is available in the collection Traditional Songs of the Welsh

Georgia Ruth sings Adar Mân y Mynydd

Siân James recorded the song on her album Y Ferch O Bedlam. You’ll find her version on this page:

Y Ferch o Bedlam

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *