Marwnad yr Ehedydd - J Pocklington

Marwnad yr Ehedydd

Mi a glywais fod yr hedydd
Wedi marw ar y mynydd
Pe gwyddwn i mai gwir y geirie
Awn â gyrr o wŷr ag arfe
I gyrchu corff yr hedydd adre.

Mi a glywais fod yr hebog
Eto’n fynych uwch y fawnog,
A bod ei galon a’i adenydd
Wrth fynd heibio i gorff yr hedydd
Yn curo’n llwfr fel calon llofrudd.

More

Marwnad yr Ehedydd

—The Lark’s Elegy

The skylark has died up on the mountain, and an army is needed to bring his body back home – a veiled reference, some suggest, to Owain Glyndwr.

Only verse 1 is traditional, and was collected in Llanidloes. The other verses are by Albert Evans Jones, better known as Cynan.

Extra verses for this song were also composed by Enid Parry (see ‘Traditional Siongs of the Welsh’); and yet another version has been composed recently by Myrddin ap Dafydd, ‘Mawl yr Hedydd’.

Mi a glywais fod yr hedydd
Wedi marw ar y mynydd
Pe gwyddwn i mai gwir y geirie
Awn â gyrr o wŷr ag arfe
I gyrchu corff yr hedydd adre.

Mi a glywais fod yr hebog
Eto’n fynych uwch y fawnog,
A bod ei galon a’i adenydd
Wrth fynd heibio i gorff yr hedydd
Yn curo’n llwfr fel calon llofrudd.

Mi a glywais fod cornchwiglan
Yn ei ddychryn i ffwrdd o’r siglan,
Ac na chaiff, er dianc rhagddi,
Wedi ei rhusio o dan y drysi,
Ond aderyn y bwn i’w boeni.

Mi a glywais gan y wennol
Fod y tylwyth teg yn `morol
Am arch i’r hedydd bach o risial
Ac am amdo o’r pren afal,
Piti fâi dwyn pob petal.

Cans er dod â byddin arfog,
Ac er codi braw ar yr hebog,
Ac er grisial ac er bloda,
Er yr holl dylwyth teg a’u donia,
Ni ddaw cân yr hedydd adra.

Guto Dafis plays and sings Marwnad Yr Ehedydd

Here’s a beautiful instrumental version by Nath Trevett

The notation for this song and more is available in the collection Traditional Songs of the Welsh

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *